Liên hệ

 

Công ty TNHH MTV An Khánh Bình

 • Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Khu phố Cẩm Tân, Xã Xuân Tân, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại: 0251 3708 653 – Fax: 0251 3708 654
 • Email: info-akbc@hbc.com.vn
 • Website: www.akbc.com.vn

Chăm sóc khách hàng

 • Tel: 0251 3708 653
 • Email: customercare@hbc.com.vn

Bản đồ

Liên hệ

 

Công ty TNHH MTV An Khánh Bình

 • Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Khu phố Cẩm Tân, Xã Xuân Tân, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại: 0251 3708 653 – Fax: 0251 3708 654
 • Email: info-akbc@hbc.com.vn
 • Website: www.akbc.com.vn

Chăm sóc khách hàng

 • Tel: 0251 3708 653
 • Email: customercare@hbc.com.vn

Bản đồ