Công ty TNHH MTV An Khánh Bình

  • Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Khu phố Cẩm Tân, Phường Xuân Tân, Thành phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3708 653 – Fax: 0251 3708 654
  • Email: info-akbc@hbc.com.vn
  • Website: www.akbc.com.vn

Chăm sóc khách hàng

  • Tel: 0251 3708 653
  • Email: customercare@hbc.com.vn