Nhằm chia sẽ một phần trách nhiệm xã hội, đại diện Công ty Cổ