Vào lúc 13h ngày 11/05/2015, chương trình hội thảo chuẩn bị cho hội chợ