Từ ngày 08 đến 10/10/2015 HBC đã tham gia triển lãm hội chợ Metalex