Từ ngày 02 đến 06/12/2015 HBC đã tham gia Hội chợ Triễn lãm quốc