Vào lúc 9h ngày 02/12/2015, tại Khách sạn Mường Thanh_Thành phố Cần Thơ, HBC