Vào 15h ngày 14/01/2016, Đại diện Công ty TNHH MTV Tâm Bình (TBC) và