• Slide-May-cat-co-Maruyama

Chương trình khuyến mãi khi mua động cơ Kubota tại Gia Bình

Địa điểm: tại khu vực Tây Nguyên. Thời gian: từ 10/01/2015 đến 31/03/2015.

(Chương trình có thể kết thúc sớm hơn nếu sản phẩm khuyến mãi được bán hết.)