• Slide-May-cat-co-Maruyama

Hội chợ Metalex tại SECC Quận 7

Từ ngày 08 đến 10/10/2015 HBC đã tham gia triển lãm hội chợ Metalex với 2 thương hiệu Nitto Seiko của Nhật và Martin Sprocket&Gear của Mỹ tại SECC Quận 7.

hội chợ Metalex_1

hội chợ Metalex_2

hội chợ Metalex_3

hội chợ Metalex_4

hội chợ Metalex_5

hội chợ Metalex_6

hội chợ Metalex_7