Phân loại dàn xới tương thích với Máy kéo Kubota 35-50HP

Để dàn xới phát huy tối đa hiệu quả, và đạt mục đích canh tác trên từng điều kiện ruộng đòi hỏi bạn phải biết cách lựa chọn loại dàn xới phù hợp với dòng máy kéo Kubota đang sử dụng.

Cùng tham khảo bảng thông tin phân loại bên dưới:

Máy kéo Kubota kết hợp nông cụ dàn xới:

BẢNG TỔNG HỢP MODEL MÁY KÉO VÀ DÀN XỚI TƯƠNG THÍCH